Información legal

A ASOCIACIÓN AMIZADE, en diante "AMIZADE", garante que todos os datos recolleitos a través dos distintos formularios deste sitio web serán utilizados na forma e coas limitacións e dereitos que concede a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. O tratamento e xestión dos mesmos cumpre o estipulado no Real Decreto 994/1999, de 11 de Xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

Todos os datos achegados polo usuario a través destas páxinas son tratados segundo o disposto na Lei de protección de datos

AMIZADE incorpora os datos ao seu ficheiro de usuarios co fin de ofrecerlle os seus servizos. Ao cubrir e enviar calquera formulario cos seus datos o usuario acepta a súa inclusión no ficheiro de AMIZADE. Por outra banda, AMIZADE comprométese a que os datos nunca serán facilitados a outras entidades.

O usuario ten dereito a coñecer, rectificar ou cancelar os seus datos recompilados no noso ficheiro en calquera momento. Pode facelo dirixíndose a:

Asociación Amizade

CIF: G36053545

Dirección: Alemaña 23, baixo. Monte porreiro. 36162 Pontevedra
Teléfono/Fax: 986 845 250
Email: amizade [arroba] asociacionamizade.org

Navegación

Transporte accesible

Amizade nas redes sociais

Ir á páxina de Facebook de Amizade

Amizade está presente nas redes sociais. Consulta o noso perfil de Facebook, faite amiga/o e comenta as noticias.

Marca Fins Sociais

Queres colaborar?

Coop57

Ir á web de Coop57

Amizade é socia da cooperativa Coop57 , que destina os seus recursos a dar préstamos a proxectos de economía social.